Kategorie: Organizačně oddílové články

Dobrý den pane 2/2006

Dobrý den pane 2 (11.6. 2006)

Doplnění některých informací, aby řeč neuvízla.

K účasti na OS HOPSUK
Po dvouletém vakuu, které tu bylo, šel oddíl cestou poklidnou a to je dobře. Schůze na Koruně byla, a teprve až po jejím skončení můžeme hodnotit její význam. Stejně tak nelze říci, že to co se na ní "rozhodlo" udá jiný směr. Lidé, kteří budou chtít něco ovlivnit, přijdou příště a nebo jim nějaké tlachání bude jedno a prostě toto vypustí a budou si lézti a chovati se dále dle svého uvážení. Proto prosím nehroťme a nestavme hráze. Doposud si voda vždycky cestu našla.

K odhlasování, by byl, či nebyl ve VK Běhy
se mi zdá trochu tahání čerta za ocas a na druhou stranu debata o ho..ě. Začněme od začátku. Proč se o tom vůbec hlasovalo? Myslím, že jde pouze o rozhodnutí z horké hlavy pod tíhou jednostranných argumentů, které byli postupně vyvracovány, avšak horké hlavy vymyslí vytržením z kontextu obhajovacího textu důvod jiný, který je opět vyvrácen a tak stále dokola až k upálení čarodějnice. Dav, který je buď předem připraven, nebo v jednostranné palbě napadání stržen k euforii zvedne ruku, hodí kamenem. I mlčení pak lze vysvětlit jako podporu. No k věci. Běhy přinesl informace z VK Středočeský kraj, kde je jako přísedící za Kolínsko (hopsuk). Rázem byly informace nezajímavé a nepochopením situace byl vznesen nesouhlas. K čemu? To jme se dopátrali až po dlouhé debatě. Ze zápisu, který byl proveden na OS HOPSUK lze vyčíst: 5. Vrcholová komise: nominováni Střihoun a Běhy, Běhy neprošel hlasováním oddílovců, ve VK za HOPSUK zůstává pouze Střihoun.
Vrcholová komise čeho? Proč v tom cítím něco co smrdí. Možná v tom vidí někdo něco víc, ale opravdu jde pouze o to, aby byli skály na Kolínsku ok a lezba byla v pohodě, nikdo se nezrakvil, cesty přibývali, přístupnost bez překážek... Lidi, co se o to starají to dělají zadarmo, ve svém volném čase a většinou s nadšením. Proč házet klacky pod nohy a spíše nevyužít nadšení a hlavně podat pomocnou ruku a pak svou aktivitou ovlivnit stav k obrazu svému, nebo váhou svých činů vynutit si kompromisu, či svého. Možná to chce trochu odstupu. Každopádně toto hlasování beru spíše jako vyjádření nesouhlasu, který ve své malosti neznamená nic. HOPSUK si může rozhodnout, co chce v rámci svých pravomocí, které má. Nic se nezmění na skutečnosti, že Běhy byl přizván na VK Středočeský kraj a že má právo přijít příště. Nic se nemění na skutečnosti, že je členem ČHS. Nic se nemění na skutečnosti, že je členem HOPSUK. Jinak pojem vrcholová komise je nutné specifikovat.
· Vrcholová komise Středočeský kraj - zástupci oblastí, které spadají pod Středočeský kraj.
· Vrcholová komise oblast Kolínsko - lidi, kteří se starají a působí na oblasti Kolínsko, ať jsou členové, či nečlenové čehokoli.
· Vrcholová komise HOPSUK - lidi, kteří se odhlasují na OS HOPSUK ???
Jinak možná tak trochu mimo mísu v zajetých poměrech, ale myslím, že by bylo moudré, aby věci, které budou rozhodovány na OS, byly vždy předem známi, jako to bývá všude dobrým zvykem. A né, že někdo začne vyprávět o své činnosti (lobing) a ten druhý v zápětí vyhlásí hlasování o jeho nenominaci. Tzn., že příště, až se někdo proti někomu ohradí, vznese patřičné opodstatněné argumenty, vše se zapíše, dá se vědět všem, kteří mohou věci ovlivnit a věc se projedná a odhlasuje na příští schůzi. Přijde-li pak jen 5 lidí, nebo 40 je jedno a bude to vypovídat o stavu věci. Zdá se mi to trochu směšné a už bych se nerad v něčem podobném šťoural. Jinak věřím...

Průkazky ČHS
Ze zápisu OS HOPSUK:
1. Průkazky ČHS pro rok 2007 a další se budou dělat ve dvou kolech. Kdo chce průkazku, musí zaplatit pokladníkovi Kotysovi do stanovených termínů. Pozdější doregistrace bude možná pouze po osobní dohodě s ním. Kdo to poruší, dostane přes ..., je potřeba konečně nastolit pořádek.
1. kolo do 12.12.2006
2. kolo do 12.1.2007
Asi jsem byl na jiné schůzce. Myslím, že je blbost chtít po Pražákách, kteří neznaj Kotýska, by to řešili takto (příklad jeden z mnoha). Myslím, že je na zdravém jádru, aby se postarali o své ovečky a vybrali prašule a včas je ke Kotýskovi dovalili. Kotýsek se v dané situaci buď může zachovat laxně a objedná to, co mu bylo dodáno, nebo bude aktivně za své peníze připomínat a dávat na vědomí, kdy bude doma, nebo jak si to předají. Pomozme mu v této činnosti a co jsme do oddílu natahali, to si taky spravujme. Dále nevidím problém ve výdeji jednotlivých průkazů během roku. V oddíle jsou minimálně dva instruktoři, kteří mají právo tak činit. Dále je asi nutno připomenout, že nejprve se nováčkovi vystavuje průkaz ČHS a pak se teprve řeší nováčkovské přípravy, lezení a zkoušky. Jinak nevidím důvod, proč by si nemohl průkaz vyzvednout jednotlivec, kterému to vyjde snáze.

PODĚKOVÁNÍ
Myslím, že stojí za zmínku aktivita, kterou odvádí Kroky ve věci Pašinka.

napsal Střihoun

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.