Kategorie: Organizačně oddílové články

Požadavky pro Nováčkovskou zkoušku HOPSUKu

Co by měl nováček oddílu umět k Nováčkovské zkoušce?

Nováček by měl při Nováčkovské zkoušce bezpečně ovládat alespoň tyto základní dovednosti a znalosti. Seznam je však jen orientační a někdy se mohou (dle zaměření nováčka ve sportu horolezeckém) objevit i další požadavky. Toto je závazná směrnice vydaná Jádrem a Metodickým pilířem HOPSUKu platná od 1.1.2009.

Okruh základní dovednosti lezce:

Navázat se na samotný sedák Osmičkovou smyčkou.

Navázat se na kombinovaný úvaz (sedák plus prsák) tzv. německým alpským způsobem.

Provléci lano osmou.

Jistit bezpečně dle zásad dynamického jištění a vědět kdy je možné ho aplikovat a kdy nikoliv.

Navázat na karabině HMS poloviční lodní smyčku.

Vázat tyto uzly:

* Očko (na jednoduchém laně)
* Osmičkovou smyčku
* Vůdcovskou smyčku (= Krejčík)
* Skotský uzel (= UIAA uzel)
* Dračí smyčku jednou rukou
* Lodní smyčku (na kůl, strom, karabinu i do borháku)
* Poloviční lodní smyčku (navázat na HMS karabině)
* Protisměrný osmičkový uzel
* Motýlek (= Aplský uzel)
* Plochou spojku
* Dvojitý rybářský uzel
* Jednoduchý prusík a Dvojitý prusík
* Prohaskův prusík
* Machardův prusík
* Vánočkový prusík
* Uzel garda

Zakládat:

* vklíněnce
* friendy
* smyčky s uzly

Vést při výstupu správně lano, správně zapínat expresky i jsou li v jednom jistícím bodě v páru.

Zbudovat jistící stanoviště pro postup prvolezce z vklíněnců, friendů a smyček, vícero jistících bodů propojit smyčkou s plovoucí karabinou.

Zablokovat lano v jistící pomůcce tak, aby bylo možno pustit rukama lano (Zadrhovací uzel).

Vytáhnout na jistící stanoviště nemohoucího druholezce.

Jumarování na laně a prusíkování na laně.

Slaňovat se slaňovací pomůckou a s pojistným prusíkem.

Slaňovat s karabinou HMS na poloviční lodní smyčce.

Zřídit si sebejištění pro slaňování.

Okruh zimní hory:

Navázat se na lano pro současný pochod družstva po ledovci.

Vytáhnout osobu z ledovcové trhliny.

Umět si obout stoupací železa.

Brzdit cepínem na sněhovém svahu při pádu.

Jistit cepínem tzv. esíčkovou metodou na sněhu.

Zavrtat šroub do ledu.

Založit sněhovou kotvu (Deadman) do sněhu.

Okruh první pomoc a orientace v terénu:

Poskytnout první pomoc těžce raněnému lezci (po pádu na zem apod.) - zjištění životních funkcí, přetočení na záda, resuscitace, zastavení tepenného krvácení, osětření otevřené zlomeniny, mechanizmus úrazu, celková prohlídka těla zraněného, číslo rychlé záchrané služby u nás i ve světě, přetočení do zotavovací polohy na boku.

Lezecká lekárnička - základní vybavení (každá lezecká dvojice ukáže svou lékárničku).

Udělat z lana nosítka.

Určit pomocí buzoly azimut, zorientovat mapu, udržovat přímý směr pochodu.

Okruh pohyb ve skalním terénu:

Slézt jako prvolezec skalní cestu obtížnosti minimálně 3 - 4 UIAA, 3 JPK s ohledem na maximální možnou bezpečnost a metodickou správnost vedení výstupu.

print Formát pro tisk

Komentáře rss


, jomala odpovědět

a