< návrat zpět

Jádro a Metodický pilíř oddílu

Jádro a Metodický pilíř oddílu 2012:

Jiří "Steebe" Belza, email: steebe (ZaV) seznam (tecka) cz - instruktor RCI ČHS

Ondřej "Běhy" Běhal, email: behy (ZaV) centrum (tecka) cz - instruktor RCI ČHS

Jan "Honzis" Borovička, email: honzis.borovicka(ZaV) seznam (tecka) cz

Roman "Péša" Pešík, email: pesa (ZaV) strojirny.uj (tecka) cz

Jitka Slavíková, jislav (ZAV) volny (tecka) cz

Vláďa "Střihoun" Střihavka, email: strihavka (ZaV) volny (tecka) cz - instruktor HAL ČHS


Obecně o pravomocích a povinnostech členů Jádra a Metodického pilíře (MP)

Oddíl má několik členů a ne všichni touží po rozhodování, či jiné aktivitě (což je v pohodě). Dále jsou v oddíle lidé, kteří jej založili a tak k tomu i přistupují (což je pochopitelné). Pak jsou v oddíle lidé, kteří se snaží nějak žít oddílem (což je super). No a nakonec tu máme instruktory (bez komentáře). Tento stav dal v roce 2002 vzniknout tzv. Zdravému jádru (ZJ) HOPSUKu, které Střihoun definoval jako zkušené lezce, přes které je možné přijímat nové členy do oddílu. Několik let to celkem fungovalo a poté přišly tvrdé rány, které vedly k rozkolu v oddílu. Po vyřešení dlouholetých nejasností a zacelení největších trhlin bylo nutné zformovat v roce 2008 ZJ nové. Došlo také k upřesnění postavení a povinností ZJ a vznikl Metodický pilíř (MP) HOPSUKu. ZJ si v průběhu 2008 vyřešilo vnitřní strukturu a přeskupilo se. Bylo rozhodnuto, že instruktoři oddílu jsou členy ZJ pokud sami chtějí. Byli osloveni noví dlouholetí a schopní členové oddílu, na nichž se ZJ dohodlo. ZJ je živý pulzující organizmus, nikoliv zkostnatělá struktura! Úkoly ZJ jsou hlavně v přijímání nováčků a péči o ně, dále rozhoduje o členech MP a jiných důležitých oddílových věcech společně s předsedou. ZJ a MP se též starají o zdárný průběh Horolezeckého klání na Pašince, oddílových brigád a dalších oddílových akcí. Každý člen ZJ je členem MP. Pouze členové ZJ a instruktoři mohou být členy příslušné OVK ČHS. Vynětí, či doplnění osobností do seznamu členů ZJ je čistě na ZJ a na chtění dané osobnosti v něm působit či nepůsobit. Případní noví členové ZJ jsou pozváni do ZJ, po té co se ZJ rozhodne dotyčného oslovit na základě jeho činnosti v oddílu a několikaletých zkušenostech s ním.
V roce 2009 byl pak název Zdravé jádro zjednodušen na Jádro.

Metodický pilíř (MP) dohlíží na výcvik nováčků oddílu a rekrutují se z něj noví instruktoři oddílu ve způsobilosti ČHS RCI a ČHS HAL, potažmo i noví členové Jádra. Bude li někdo chtít být oddílem vyslán na přijímač do některého z kurzů RCI a HAL, bude jeho povinností starat se nejdříve minimálně dva roky o nováčky oddílu na oddílových akcích a soustředěních společně se Jádrem HOPSUKu. Do MP je člen HOPSUKu přijat na základě rozhodnutí Jádra a předsedy oddílu, po úspěšném složení přijímací zkoušky do MP, která může následovat hned v dalším týdnu po úspěšném složení Nováčkovské zkoušky. Neplní-li člen MP své povinnosti vůči nováčkům, může být rozhodnutím Jádra a předsedy oddílu z MP (a tudíž i z ucházení se o vyslání na přijímač instruktorských kurzů ČHS) vyloučen. Stálí členové oddílu, kteří v oddílu působí více něž 3 roky, s nováčky pravidelně pracují a mají potřebné metodické znalosti byli v 1/2009 uznáni za členy MP HOPSUKu, pokud sami chtěli. Z členství v MP pro ně vyplývají výše uvedené povinnosti. Při jejich neplnění budou z MP vyloučeni a budou li chtít být do MP znova přijati, musí složit přijímací zkoušku a nejméně dva roky se starat o nováčky oddílu v rámci oddílových akcí a soustředění, pak mohou být vysláni na přijímač instruktorských kurzů ČHS. Současní členové MP (11/2009) mohou být v roce 2010 vysláni na přijímač instruktorských kurzů ČHS. Neplnění povinností člena MP je zcela nemyslitelné pro člena Jádra. Takový člen nemá v Jádru co pohledávat, a bude z obou útvarů neprodleně vyloučen. Všichni instruktoři HOPSUKu jsou členy Jádra a MP, tudíž pro ně z členství vyplývají výše uvedené povinnosti.
Tento model zdá se být pro fungování oddílu jako celku nezbytný a vychází z mnohaletých zkušeností. Nadále se na něm bude pracovat a budou na něm vychytávány mouchy. Za jakoukoliv pomoc od oddílovců bez závazků předem vřele děkujeme.