< návrat zpět

Stanovy oddílu

Stanovy se již leta rodí zde a zatím nejsou odhlasované. Zatím jsou pro chod oddílu platná ustanovení vzešlá z porad oddílu v posledních letech.