Kategorie: Organizačně oddílové články, HK články

Členské příspěvky ČHS, OEAV, HOPSUK a OSHK pro rok 2014

Milí oddílovci, začínáme přijímat členské příspěvky od 11.11.2013 do pondělí 20.1.2014 24.00 hod. Tentokrát pouze v jedné vlně. Kdo nezaplatí včas, bude si muset ČHS průkaz vyřídit sám po dohodě s vedením ČHS a v případě příspěvků do oddílu či občanského sdružení zvážit, jestli být či nebýt členem. Pokud platit nehodláte, dejte o svém úmyslu prosím také včas vědět. Členský příspěvek HOPSUKu zůstává i pro tento rok nezměněn 100 CZK. Příspěvek do OSHK je pro 2014 také beze změn 100 CZK/osoba. Jste-li členem obou organizací (HOPSUK i OSHK) platíte jen jednou, tzn. jen 100 CZK pro obě seskupení, s tím, že tuto stovku pošlete zvlášť na účet OSHK.

Všichni nováčci, kteří se chtějí stát pro rok 2014 členy HOPSUKu a ČHS budou muset vyplnit kromě přihlášky do HOPSUKu i přihlášku do ČHS, kterou jim musí včas potvrdit předseda či místopředseda HOPSUKu - Jiří Belza nebo Jitka Slavíková. Předseda či místopředseda potvrdí nováčkovi přihlášku do ČHS na základě řádně vyplněné přihlášky do HOPSUKu.

Letos peníze vybírá: Jiří Belza,
steebe zv seznam.cz, tel.: 776 340 579

a Jitka Slavíková, jesterka.jitka zv gmail.com, tel.: 607 176 996

K termínům: Průkazky ČHS a OEAV se budou pro tento rok vydávat jen v jednom kole! Kdo chce průkazku, musí zaplatit na příslušný účet do stanoveného termínu ve stanovené výši. Plaťte bankovním převodem na nový účet číslo:

670100-2200462081/6210 (BRE Bank S.A.), VS: rodné číslo, přidejte prosím ještě jasnou poznámku od koho peníze jsou a za co (příklad: Jiří Belza, ČHS + OEAV + poštovné).

Platba musí být připsána na účet do pondělí 20.1.2014 24.00 hod.

Je možné zaplatit si současně i cestovní pojištění ČHS pro horolezectví a jiné rizikové sporty za hranicemi ČR - více na www.horosvaz.cz.
Také si můžete současně s ČHSkou pořídit zlevněný OEAV - Alpenverein tzv. kombinované členství - více zde.

Výše příspěvků ČHS pro rok 2014:
Děti a mládež do 18 let (nar. 1996 a později) - 100 Kč
Děti a mládež do 18 let, kteří mají alespoň jednoho rodiče členem ČHS - zdarma
Junioři od 19 do 25 let (nar. 1995 - 1989) - 300 Kč
Dospělí od 26 do 60 let (nar. 1988 - 1954) - 400 Kč
Senioři nad 60 let (nar. 1953 a dříve) - zdarma

Výše příspěvků HOPSUKu a OSHK pro rok 2014:
jednotný členský příspěvek: 100,- Kč
Platí následující: pokud jsem členem OSHK posílám tuto 100ku na účet OSHK (Fio Banka) a do poznámky píši text: příspěvek 2014 - jméno příjmení.
Pokud jsem členem jen HOPSUKu posílám tuto 100ku na účet 670100-2200462081/6210 spolu s příspěvkem ČHS a případně OEAV.

chci průkazku/y poslat poštou: 30,- Kč/obyčejná obálka

Příklad 1: jsem členem oddílu HOPSUK a zároveň OSHK ve věku 19 - 59 let. Můj letošní příspěvek tedy bude v celkové výši: 400 CZK (ČHS), které pošlu na účet HOPSUKu 670100-2200462081/6210 a dále 100 CZK (OSHK), které pošlu na účet OSHK 2400260919/2010

Příklad 2: jsem členem OSHK, ale nejsem členem HOPSUKu. Můj věk nehraje roli. Můj příspěvek do OSHK na tento rok bude 100 CZK a zašlu ho na účet OSHK
2400260919/2010

Příklad 3: jsem členem oddílu HOPSUK ve věku 25 - 59 let. Nejsem členem OSHK. Chci kombinované členství ČHS a OEAV Alpenverein. Dále žádám, aby mi byly průkazy zaslány poštou.
Můj příspěvek na tento rok tedy bude v celkové výši: 1600 (ČHS a OEAV) + 100 (HOPSUK) + 30 (česká pošta) = 1730 CZK. Tuto částku zašlu na účet HOPSUKu 670100-2200462081/6210

O pojištění pro členy OEAV Alpy.

Pozdější platba a vydání průkazky na tento rok nebude možná ani ve zvláštních případech.

Doufám, že se všem podaří zaslat příspěvky včas. Průkazy, které nebudou doručeny poštou, budou k vyzvednutí na Výroční schůzi koncem ledna nebo začátkem února 2014. Datum ještě upřesníme.

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 196
, Быстровозводимые здани odpovědět

Скоростроительные здания: экономический доход в каждой части!
В сегодняшнем обществе, где минуты - капитал, быстровозводимые здания стали настоящим спасением для коммерции. Эти современные объекты обладают высокую прочность, финансовую выгоду и быстрый монтаж, что придает им способность первоклассным вариантом для различных коммерческих проектов.
[url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
1. Скорость строительства: Моменты - наиважнейший аспект в коммерческой деятельности, и объекты быстрого монтажа позволяют существенно сократить сроки строительства. Это чрезвычайно полезно в постановках, когда необходимо оперативно начать предпринимательскую деятельность и начать зарабатывать.
2. Финансовая выгода: За счет усовершенствования производственных процессов элементов и сборки на месте, экономические затраты на моментальные строения часто остается меньше, по отношению к обычным строительным проектам. Это позволяет получить большую финансовую выгоду и обеспечить более высокую рентабельность вложений.
Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]http://scholding.ru[/url]
В заключение, сооружения быстрого монтажа - это лучшее решение для коммерческих задач. Они комбинируют в себе скорость строительства, эффективное использование ресурсов и долговечность, что обуславливает их наилучшим вариантом для фирм, стремящихся оперативно начать предпринимательскую деятельность и получать доход. Не упустите возможность сэкономить время и средства, выбрав быстровозводимые здания для ваших будущих инициатив!

, Легковозводимые здания odpovědět

Быстромонтажные здания: финансовая выгода в каждом строительном блоке!
В современной сфере, где время - деньги, экспресс-конструкции стали решением по сути для экономической сферы. Эти новейшие строения объединяют в себе высокую надежность, экономическую эффективность и молниеносную установку, что сделало их наилучшим вариантом для различных бизнес-проектов.
[url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
1. Молниеносное строительство: Минуты - основной фактор в коммерческой деятельности, и скоростроительные конструкции обеспечивают значительное снижение времени строительства. Это высоко оценивается в моменты, когда требуется быстрый старт бизнеса и начать зарабатывать.
2. Экономия: За счет совершенствования производственных процессов элементов и сборки на площадке, финансовые издержки на быстровозводимые объекты часто бывает ниже, по отношению к традиционным строительным проектам. Это позволяет получить большую финансовую выгоду и обеспечить более высокий доход с инвестиций.
Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]https://scholding.ru[/url]
В заключение, скоро возводимые строения - это оптимальное решение для бизнес-проектов. Они включают в себя эффективное строительство, экономичность и повышенную надежность, что сделало их наилучшим вариантом для предпринимательских начинаний, ориентированных на оперативный бизнес-старт и извлекать прибыль. Не упустите возможность сэкономить время и средства, наилучшие объекты быстрого возвода для вашего следующего делового мероприятия!

, Металлоконструкции зда odpovědět

Экспресс-строения здания: прибыль для бизнеса в каждой части!
В нынешней эпохе, где время равно деньгам, объекты быстрого возвода стали решением, спасающим для предпринимательства. Эти инновационные конструкции сочетают в себе высокую прочность, экономическую эффективность и мгновенную сборку, что обуславливает их наилучшим вариантом для разных коммерческих начинаний.
<a href=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/>Строительство быстровозводимых зданий из металлоконструкций цена</a>
1. Высокая скорость возвода: Секунды - определяющие финансовые ресурсы в бизнесе, и быстровозводимые здания дают возможность значительно сократить время строительства. Это особенно ценно в сценариях, когда актуально оперативно начать предпринимательство и начать зарабатывать.
2. Экономия: За счет совершенствования производственных процессов элементов и сборки на площадке, цена скоростроительных зданий часто уменьшается, по сравнению с обычными строительными задачами. Это способствует сбережению денежных ресурсов и обеспечить более высокий доход с инвестиций.
Подробнее на <a href=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/>www.scholding.ru</a>
В заключение, скоростроительные сооружения - это превосходное решение для коммерческих инициатив. Они сочетают в себе скорость строительства, финансовую выгоду и надежные характеристики, что сделало их отличным выбором для предприятий, готовых к мгновенному началу бизнеса и выручать прибыль. Не упустите возможность сократить издержки и сэкономить время, прекрасно себя показавшие быстровозводимые сооружения для вашей будущей задачи!

, Быстровозводимые здани odpovědět

Быстромонтажные здания: коммерческая выгода в каждом строительном блоке!
В сегодняшнем обществе, где время равно деньгам, экспресс-конструкции стали реальным спасением для коммерции. Эти современные сооружения сочетают в себе надежность, эффективное расходование средств и быстрое строительство, что позволяет им первоклассным вариантом для разнообразных коммерческих задач.
[url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Построить быстровозводимое здание[/url]
1. Скорость строительства: Секунды - определяющие финансовые ресурсы в коммерции, и объекты быстрого монтажа обеспечивают существенное уменьшение сроков стройки. Это особенно ценно в ситуациях, когда важно быстро начать вести бизнес и получать доход.
2. Бюджетность: За счет совершенствования производственных операций по изготовлению элементов и монтажу на площадке, стоимость быстровозводимых зданий часто снижается, по сопоставлению с обыденными строительными проектами. Это дает возможность сэкономить деньги и обеспечить более высокий доход с инвестиций.
Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]https://scholding.ru[/url]
В заключение, сооружения быстрого монтажа - это идеальное решение для коммерческих проектов. Они комбинируют в себе скорость строительства, экономичность и устойчивость, что дает им возможность лучшим выбором для деловых лиц, ориентированных на оперативный бизнес-старт и обеспечивать доход. Не упустите шанс экономии времени и денег, идеальные сооружения быстрого монтажа для ваших будущих инициатив!

, Быстровозводимые конст odpovědět

Моментально возводимые здания: коммерческая выгода в каждой части!
В сегодняшнем обществе, где время имеет значение, экспресс-конструкции стали решением, спасающим для фирм. Эти современные конструкции комбинируют в себе повышенную прочность, финансовую экономию и быстрый монтаж, что придает им способность первоклассным вариантом для коммерческих мероприятий.
<a href=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/>Быстровозводимые здания из металлоконструкций стоимость</a>
1. Высокая скорость возвода: Секунды - самое ценное в финансовой сфере, и сооружения моментального монтажа обеспечивают значительное снижение времени строительства. Это преимущественно важно в сценариях, когда требуется быстрый старт бизнеса и начать монетизацию.
2. Финансовая экономия: За счет совершенствования производственных процессов элементов и сборки на площадке, финансовые издержки на быстровозводимые объекты часто снижается, по сравнению с обычными строительными задачами. Это предоставляет шанс сократить издержки и достичь более высокой инвестиционной доходности.
Подробнее на <a href=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/>http://www.scholding.ru</a>
В заключение, моментальные сооружения - это лучшее решение для коммерческих инициатив. Они комбинируют в себе быстрое строительство, экономическую эффективность и надежность, что делает их лучшим выбором для фирм, готовых к мгновенному началу бизнеса и получать доход. Не упустите возможность сэкономить время и средства, прекрасно себя показавшие быстровозводимые сооружения для вашего предстоящего предприятия!

, Стоимость быстровозвод odpovědět

Скоростроительные здания: финансовая польза в каждой детали!
В нынешней эпохе, где моменты - финансы, экспресс-конструкции стали реальным спасением для коммерческой деятельности. Эти инновационные конструкции комбинируют в себе высокую надежность, экономичность и скорость монтажа, что делает их оптимальным решением для различных бизнес-проектов.
[url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые конструкции недорого[/url]
1. Высокая скорость возвода: Минуты - важнейший фактор в экономике, и скоро возводимые строения дают возможность значительно сократить время строительства. Это значительно ценится в ситуациях, когда актуально оперативно начать предпринимательство и начать извлекать прибыль.
2. Бюджетность: За счет улучшения производственных процедур элементов и сборки на объекте, стоимость быстровозводимых зданий часто бывает ниже, чем у традиционных строительных проектов. Это позволяет сократить затраты и добиться более высокой доходности инвестиций.
Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]scholding.ru/[/url]
В заключение, сооружения быстрого монтажа - это идеальное решение для предпринимательских задач. Они комбинируют в себе ускоренную установку, бюджетность и долговечность, что позволяет им оптимальным решением для предпринимателей, ориентированных на оперативный бизнес-старт и получать доход. Не упустите возможность сократить издержки и сэкономить время, идеальные сооружения быстрого монтажа для вашего предстоящего предприятия!

, Быстровозводимые здани odpovědět

Моментально возводимые здания: финансовая польза в каждом элементе!
В современной сфере, где время имеет значение, сооружения с быстрым монтажем стали решением по сути для коммерческой деятельности. Эти современные конструкции комбинируют в себе твердость, эффективное расходование средств и скорость монтажа, что придает им способность оптимальным решением для различных коммерческих проектов.
[url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые каркасные здания[/url]
1. Молниеносное строительство: Часы - ключевой момент в деловой сфере, и скоро возводимые строения дают возможность значительно сократить время строительства. Это преимущественно важно в случаях, когда необходимо оперативно начать предпринимательскую деятельность и получать доход.
2. Экономия: За счет совершенствования производственных процессов элементов и сборки на площадке, стоимость быстровозводимых зданий часто уменьшается, по сравнению с традиционными строительными проектами. Это позволяет сократить затраты и добиться более высокой доходности инвестиций.
Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]https://scholding.ru/[/url]
В заключение, быстровозводимые здания - это первоклассное решение для коммерческих проектов. Они сочетают в себе быстроту монтажа, экономию средств и твердость, что сделало их наилучшим вариантом для деловых лиц, желающих быстро начать вести бизнес и получать прибыль. Не упустите шанс экономии времени и денег, идеальные сооружения быстрого монтажа для вашего следующего делового мероприятия!

, Каркас быстровозводимо odpovědět

Быстро возводимые здания: финансовая выгода в каждом блоке!
В современном обществе, где часы - финансовые ресурсы, экспресс-конструкции стали решением, спасающим для коммерции. Эти современные конструкции объединяют в себе устойчивость, экономическую эффективность и быстрый монтаж, что придает им способность идеальным выбором для разнообразных предпринимательских инициатив.
[url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
1. Молниеносное строительство: Секунды - самое ценное в предпринимательстве, и экспресс-сооружения обеспечивают существенное уменьшение сроков стройки. Это значительно ценится в случаях, когда актуально быстро начать вести дело и начать прибыльное ведение бизнеса.
2. Экономия средств: За счет оптимизации производства и установки элементов на месте, расходы на скоростройки часто приходит вниз, чем у традиционных строительных проектов. Это предоставляет шанс сократить издержки и обеспечить более высокий доход с инвестиций.
Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]http://scholding.ru/[/url]
В заключение, скоростроительные сооружения - это отличное решение для коммерческих проектов. Они комбинируют в себе быстроту возведения, экономию средств и твердость, что обуславливает их оптимальным решением для предпринимательских начинаний, готовых начать прибыльное дело и извлекать прибыль. Не упустите момент экономии времени и средств, идеальные сооружения быстрого монтажа для вашего предстоящего предприятия!

, Построить быстровозвод odpovědět

Быстромонтажные здания: финансовая выгода в каждом элементе!
В нынешней эпохе, где секунды - доллары, сооружения с быстрым монтажем стали реальным спасением для бизнеса. Эти новейшие строения включают в себя устойчивость, финансовую экономию и быстрое строительство, что дает им возможность первоклассным вариантом для коммерческих мероприятий.
[url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Строительство каркасных зданий из металлоконструкций[/url]
1. Ускоренная установка: Моменты - наиважнейший аспект в предпринимательстве, и быстровозводимые здания обеспечивают существенное уменьшение сроков стройки. Это чрезвычайно полезно в ситуациях, когда срочно требуется начать бизнес и начать монетизацию.
2. Экономичность: За счет совершенствования производственных процессов элементов и сборки на площадке, бюджет на сооружения быстрого монтажа часто бывает ниже, по сравнению с традиционными строительными проектами. Это позволяет получить большую финансовую выгоду и достичь большей доходности инвестиций.
Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]http://www.scholding.ru/[/url]
В заключение, экспресс-конструкции - это отличное решение для бизнес-проектов. Они включают в себя скорость строительства, экономичность и устойчивость, что дает им возможность лучшим выбором для компаний, готовых начать прибыльное дело и получать прибыль. Не упустите возможность сэкономить время и средства, лучшие скоростроительные строения для вашего следующего делового мероприятия!

, Быстровозводимые здани odpovědět

Быстромонтажные здания: прибыль для бизнеса в каждом блоке!
В нынешней эпохе, где время имеет значение, быстровозводимые здания стали реальным спасением для коммерции. Эти прогрессивные сооружения сочетают в себе повышенную прочность, экономическую эффективность и скорость монтажа, что дает им возможность первоклассным вариантом для разных коммерческих начинаний.
[url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Строительство легковозводимых зданий[/url]
1. Молниеносное строительство: Моменты - наиважнейший аспект в деловой сфере, и скоро возводимые строения позволяют существенно сократить время монтажа. Это значительно ценится в моменты, когда актуально оперативно начать предпринимательство и начать монетизацию.
2. Бюджетность: За счет оптимизации процессов производства элементов и сборки на месте, стоимость быстровозводимых зданий часто остается меньше, чем у традиционных строительных проектов. Это позволяет сэкономить средства и достичь большей доходности инвестиций.
Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]http://scholding.ru[/url]
В заключение, объекты быстрого возвода - это оптимальное решение для коммерческих инициатив. Они сочетают в себе быстроту монтажа, экономическую эффективность и долговечность, что сделало их лучшим выбором для фирм, имеющих целью быстрый бизнес-старт и получать прибыль. Не упустите возможность сократить затраты и время, превосходные экспресс-конструкции для вашего предстоящего предприятия!

, Легковозводимые здания odpovědět

Моментально возводимые здания: финансовая польза в каждом строительном блоке!
В нынешней эпохе, где моменты - финансы, быстровозводимые здания стали истинным спасением для компаний. Эти новаторские строения сочетают в себе солидную надежность, экономичность и быстрый монтаж, что дает им возможность отличным выбором для бизнес-проектов разных масштабов.
[url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
1. Скорость строительства: Моменты - наиважнейший аспект в предпринимательстве, и скоро возводимые строения обеспечивают значительное снижение времени строительства. Это высоко оценивается в сценариях, когда актуально быстро начать вести дело и начать монетизацию.
2. Финансовая выгода: За счет оптимизации процессов производства элементов и сборки на месте, расходы на скоростройки часто приходит вниз, по отношению к традиционным строительным проектам. Это предоставляет шанс сократить издержки и достичь большей доходности инвестиций.
Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]https://scholding.ru/[/url]
В заключение, сооружения быстрого монтажа - это отличное решение для бизнес-мероприятий. Они обладают ускоренную установку, эффективное использование ресурсов и высокую прочность, что обуславливает их наилучшим вариантом для профессионалов, стремящихся оперативно начать предпринимательскую деятельность и получать доход. Не упустите возможность сократить издержки и сэкономить время, превосходные экспресс-конструкции для вашего предстоящего предприятия!

, Быстровозводимые здани odpovědět

Скоростроительные здания: финансовая выгода в каждом кирпиче!
В современной действительности, где время - деньги, строения быстрого монтажа стали настоящим выходом для экономической сферы. Эти новейшие строения обладают повышенную прочность, финансовую экономию и ускоренную установку, что сделало их идеальным выбором для различных бизнес-проектов.
[url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
1. Быстрое возведение: Время - это самый важный ресурс в коммерции, и быстровозводимые здания позволяют существенно сократить сроки строительства. Это преимущественно важно в ситуациях, когда срочно требуется начать бизнес и начать получать доход.
2. Экономия: За счет улучшения процессов изготовления элементов и сборки на объекте, стоимость быстровозводимых зданий часто уменьшается, по отношению к обычным строительным проектам. Это обеспечивает экономию средств и получить лучшую инвестиционную отдачу.
Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]scholding.ru/[/url]
В заключение, скоро возводимые строения - это великолепное решение для проектов любого масштаба. Они включают в себя быстроту возведения, экономичность и устойчивость, что позволяет им наилучшим вариантом для предприятий, стремящихся оперативно начать предпринимательскую деятельность и выручать прибыль. Не упустите возможность сэкономить время и средства, превосходные экспресс-конструкции для вашего следующего делового мероприятия!

, aryrand audrey odpovědět

aryrand c2936d4fca https://sway.office.com/Unn3NfKvvfN90mEs
https://sway.office.com/n10oSmpJxNZAFm3r
https://sway.office.com/UJmcCp6qabvMuHGz
https://sway.office.com/u2TIIPpVOOueEOdi
https://sway.office.com/wgkgwjI0IO9BkyZB
https://sway.office.com/paPKWjGogQhjrvQn
https://sway.office.com/self1xRVAI47Afaw
https://sway.office.com/QBDRH6KhIDmNrJlJ
https://sway.office.com/IzSnCL8LWYNptyvB
https://sway.office.com/geDAtAuPkJ9wxnJh
https://www.gottfried-wagner.de/g%C3%A4stebuch/

, daeindi fernlee odpovědět

daeindi c2936d4fca https://sway.office.com/uDWq6uTdZy52A8XB
https://sway.office.com/yJsgIdbSkZwan0Zn
https://sway.office.com/SXSJjAKK8U19mt46
https://sway.office.com/JStfdc2DzLFNLzUB
https://sway.office.com/HpirtplHJ2ebTgFO
https://sway.office.com/WE2Oplp8KpVGCSc3
https://sway.office.com/v10DiK6QInTF2Muc
https://sway.office.com/spojAIsM3HyLU50Q
https://sway.office.com/AuPd2szs5utrk9xF
https://sway.office.com/VWtf9p3xcbTIrGhd
www.applewave.co.jp/joyful_iehw863hhd/joyful.cgi

, peacmarc cassendera odpovědět

peacmarc c2936d4fca https://sway.office.com/k69uTvCn4DcymnsC
https://sway.office.com/Og844SnPe0owOVLJ
https://sway.office.com/gbvwCd8d4IvhMDtH
https://sway.office.com/aRfUvvaoZeoXDRzC
https://sway.office.com/fMY3FJGOAtTQJSaC
https://sway.office.com/KjXEZMzIBcsH7jsW
https://sway.office.com/BkUWB9xMZfQLjhbV
https://sway.office.com/WcK4yMEGiQlgkFaY
https://sway.office.com/gkWdDkMRJZ4ObbrT
https://sway.office.com/xPw4H8rBqNApokAc
zsoryfurdohotel.hu/index.php/component/kide/

, kimbsah cestislav odpovědět

kimbsah c2936d4fca https://sway.office.com/0ASLuuVHU8F6UiAt
https://sway.office.com/jpToJiQ4sPiALNEv
https://sway.office.com/AMPSuqyoHMgXlNJz
https://sway.office.com/C4pveuKU0jh5PVdP
https://sway.office.com/dHDay1AmN6ilOQGi
https://sway.office.com/eph93i5wFg2OqdR5
https://sway.office.com/V1bC093CTlfkTPbT
https://sway.office.com/dHpHODYfDjP275vP
https://sway.office.com/p9oGSJz2OqynxtIi
https://sway.office.com/EwgPyU3DT6V2kr9Z
https://www.ralphrieger.at/g%C3%A4stebuch/

, motpadu saxten odpovědět

motpadu c2936d4fca https://sway.office.com/P9ncpgdyMMYusRju
https://sway.office.com/aEL4OoecnbHpPc5i
https://sway.office.com/ML39TUjHBsH1Bkuj
https://sway.office.com/DieihbFP7Gfy4nHF
https://sway.office.com/8kiAqEDFP2rhKhwy
https://sway.office.com/f6Od3guaJ5nzuYXK
https://sway.office.com/F3tsVBnViQ0AGnHV
https://sway.office.com/kAovIhuLRMG1oJUP
https://sway.office.com/XrXO7pdRA8px0r2J
https://sway.office.com/1l5WD85OU8zHsZUr
www.fussballforum-mv.de/forum/index.php?page=...

, birtjayd queenette odpovědět

birtjayd c2936d4fca https://sway.office.com/xSOL0U7zoPkfOUAm
https://sway.office.com/a59d5CCg1b94HWzg
https://sway.office.com/eRRdqeLznMNLSnDG
https://sway.office.com/fGB0iTq7EPOmTWsX
https://sway.office.com/UXopHO5u5b7Etrlw
https://sway.office.com/PC9r8HETuRO0Kflp
https://sway.office.com/XTG4LSBafaQa2N9H
https://sway.office.com/pHfhpREoH1in9TiN
https://sway.office.com/VE4oFjgfSAKwBW6t
https://sway.office.com/ROsYBcvxs0ukeHwG
https://portal.tlas.org.al/sq/zbatimi-i-vendi...

, vallynf wyanita odpovědět

vallynf c2936d4fca https://sway.office.com/NWaMY78jSD7l9t3o
https://sway.office.com/5ptcCwnh23UFXx9X
https://sway.office.com/BYznYktmKUeslQWB
https://sway.office.com/ybpagd4t4dLR6R0x
https://sway.office.com/YoaSKGnWTkCcIdL2
https://sway.office.com/N6UjGOcDJkN148XA
https://sway.office.com/QkaIfZr8pBqiy2kJ
https://sway.office.com/gcZtHsospIYDrZHF
https://sway.office.com/QH1RvtDDYEKbM0yg
https://sway.office.com/ObXf1gpGQ5cUtKev
omnia.premyslaorace.cz/index.php?a=kategorie/...

, latuile saritte odpovědět

latuile c2936d4fca https://sway.office.com/2kQfDGdaRFzSmeKe
https://sway.office.com/zUctne3WPS1qaWD2
https://sway.office.com/Yg3RLpC4hOddjoho
https://sway.office.com/dJm4iImh21uyHojt
https://sway.office.com/NfoWesGW2Ib9hFiH
https://sway.office.com/PRgBAraWxPPkhUQV
https://sway.office.com/gi4904idXXaA9aoW
https://sway.office.com/qqIinNPTLbyMQiBL
https://sway.office.com/BgKDvBNVoVWCG13u
https://sway.office.com/uuzeX4VTNI305d9F
https://www.zsstraz.cz/web/index.php?a=4710&a...


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 196