Kategorie: Články o údržbě skal Kolínska atp., Metodická školení

Metodika přejišťování - jak správně osadit borhák a další jistící prvky

Vývojový materiál pro budoucí směrnici CVK ČHS, stránka se stále vyvíjí.

Na této stránce postupně chceme shromáždit metodické poznámky k programu přejišťování horolezeckých cest v Čechách (který je řízen ČHS) především pro správce skalních oblastí a jiné zájemce o problematiku jištění skalních lezeckých cest a prvovýstupů.

Článek Krátká zpráva o zběžné kontrole stavu jištění Rohové stěny (3/2009) na Vrchlici (Kutnohorsko) pojednává a řeší soubor chyb, které nastaly na Kutnohorsku v roce 2008 při přejišťování zkušeným prvovýstupcem ale nezkušeným přejišťovačem, který odmítl společná praktická školení v terénu.

Materiál na přejišťování

sjednocený katalog materiálu ČHS je zde. ČHS poskytuje kromě jiného na přejišťování tento materiál:

- dotované dvousložkové chemické kotvy pro vysokozátěžové kotvení fischer FIS V 360 S - technická dokumentace (maloobchodní cena cca 660 Kč)
- dvoupístovou pistoli fisher FIS 360 AK - použitelná i jako jednopístová
- směšovací hubice
- vrtáky Würth 120/12 mm SDS plus
- čistící kartáčky Hilti 13 mm
- borháky raveltik 80/10 mm a borháky fixe 80/10 mm
- dvoudílné vrcholové řetězy které se připojují mailonkami k dvěma borhákům, dva díly řetězu jsou spojeny třetí mailonkou
- vrcholové knížky s hliníkovými krabicemi dvou velikostí
- tyčky pro upevnění vrcholovek
o materiálu FISCHER viz fischer-cz.cz
kotevní technika fischer 2012

varianty chemických kotev:
- stejně vhodná je pro lepení borháků i chemická kotva fischer FIS V 360 S - používá se i stejná dvoupístá aplikační pistole FIS 360 AK (=FIS AK/UPAT),
- také se k lepení bh užívá na použití náročnější skleněná dvousložková ampule fischer RM 10, kterou je samozřejmě nutné borhákem ve vrtu velice dobře promíchat točením a vrt je nutné vyvrtat velmi přesně hluboký (na délku bh + cca 2 mm, nutno zkoušet při vrtání), promíchávání složek chemické malty se doporučuje v menší míře pro jistotu provádět i u kotev aplikovaných pomocí směšovací hubice, zkušenému přejišťovači napoví již barva smíšené chemické malty a její vytvrzení lze odzkoušet v použité směšovací hubici.
- dále je dodávána chemická kotva Den Braven FIX-O-CHIM 380 ml, vhodná pro lepení postupových a vrcholových kotevních bodů, kde je třeba větší objem lepidla, třeba pískovcové kruhy a slaňáky (příznivá cena).

pistole FIS 360 AM (maloobchodní cena 1500 Kč) - pro aplikaci chemických kotev fisher FIS V 306 S a fisher Upat UPM 44 - je možné, že k této drahé pistoli existuje levnější téměř stejná alternativa třeba nějakého českého výrobce, jen ji najít...

poznámky k osazování borháků: RAVELTIK 80/10 mm:

návod k osazování borháků raveltik .pdf
návod na výběr místa v piktogramech .pdf

- tyto borháky mají klasický tvar oka, občas se stává, že se zvláště při zatěžování do stran začnou v otvoru protáčet, proto je nutné je osazovat s patřičným fortelem a pečlivostí. Zásadní vliv na pevnost v krutu osazeného borháku má důkladné vyčištění a také vlhkost vrtu při zalepení borháku. Pro zvýšení pevnosti v krutu lze pro osazení borháku použít metodu oka zasazeného do spádnicového vrubu. Jde o velice jednoduchý zhruba 35 mm dlouhý a cca 3 mm hluboký šlic (vrub) směřující od vrtu po spádnici stěny do níž borhák osazujeme. Vrub s trochou šikovnosti jednoduše připravíte vrtačkou před nebo po vyvrtání vrtu pro borhák, důležité je hlavně vystihnout spádnici plochy (spádnice je směr, kterým by po dané ploše přirozeně odtékala z vrtu voda), kvůli dobrému rozložení působících sil při zatížení borháku. Do tohoto vrubu zhruba do třetiny až poloviny své tloušťky krásně zapadne ke skále přiléhající část oka borháku. Kartáčem vyčištěný vrub je v ideálním případě při osazování vyplněn chemickou maltou vytlačenou borhákem z vrtu - borhák dokonale sedne na místo, stačí jen funkčně a esteticky upravit přeteklou chemickou maltu - nejlépe prstem, který pak otřeme do hadříku. Metoda je jednoduchá, estetická a zcela účinná. Nicméně je časově náročnější a lze při ní lehko třeba zničit vrták. Též poškození skály je větší. Navíc takto osazený borhák je pak poměrně obtížně odstranitelný.
Při lepení borháků jednoduchou klasickou metodou (bez spádnicového vrubu) je však nutné alespoň vyseknout (přivrtnout) menší zásek (vroubek) pro svár na spodní straně oka borháku, v místě kde pomyslná spádnice plochy vychází z vrtu, tak aby po osazení borhák dokonale přisedl okem na plochu skalní stěny a neodstával.
Borháky se samořejmě nesmí zatěžovat nejméně 24 hodin po aplikaci chemické kotvy - čas vytvrzení kotvy závisí na teplotě. V technické dokumentaci kotvy jsou patřičné tabulky.

poznámky k osazování borháků: FIXE 80/10 mm:

obrázkový návod
návod.pdf

- tyto borháky mají atypický tvar oka (oko vypadá jako srdce). Výrobce počítá s tím, že se špička onoho srdce poněkud zapustí do skály - tedy nestačí vyvrtat otvor 90 mm hluboký, jako u borháků raveltik 80/10 mm. Praxe ukázala, že je nutné vrtat otvory hluboké až cca 100 - 105 mm a u ústí otvor ve vertikálním směru rozšířit na obě strany minimálně 10 mm širokým "kónickým" vrubem (rýhou, zářezem), pro usazení špičky srdce borháku do skály. Vrub je možné buď citlivě vyvrtat, hrozí ovšem zničení vrtáku, lépe vyhloubit majzlíkem či kamenickým dlátem ručně. Vznikne pravděpodobně určitý nadvýlom ve skále, který bude nutné esteticky zatmelit chemickou kotvou, betonem nebo podobně. Borháky se samořejmě nesmí zatěžovat nejméně 24 hodin po aplikaci chemické kotvy - čas vytvrzení kotvy závisí na teplotě. V technické dokumentaci kotvy jsou patřičné tabulky. Tyto borháky se osvědčili především použitím pro vrcholové "slaňovací" řetězy, případně tam, kde lano táhne hodně do strany. Jako postupové jištění do stěny v přímé linii jsou vhodnější borháky raveltik, nicméně borháky fixe jsou pro tento účel také velmi vhodné. Během roku 2008 ČHS po spotřebování zádob od používání těchto borháků ustoupilo. Jejich nevýhodou je především malá světlost oka - nastává problém s ústupem z tohoto borháku a s jištěním pomocí dvou expresek v jednom borháku.

poznámky k vrcholovým slaňovacím řetězům:

Součástí jednoho slaňovacího řetězu jsou dva borháky, jeden nebo dva kousky řetězu s různým množstvím ok (obvykle 3 - 7 ok) a tři (někdy jen dvě) mailony (2 x 8 mm a 1 x 10 mm). Mailony jsou opravdu luxusní certifikované, kdo by je nechtěl... Pravděpodobně přijdou i další pokusy o zcizení mailon a řetězů zvláště na zastrčených skalách, což jsou asi všechny skály Kolínska. Mailony je tedy nutné pořádně zatáhnout klíčem, obávám se ale, že to stačit nebude a budeme muset přistoupit k zalepování mailonů lepidlem na kovové závity TL 71 (ČHS také dodává) nebo k sváření apod. Na Kolínsku jsme již byli nuceni po sérii krádeží mailonek zalepit závity lepidlem TL 71. Povolit již je pak nelze. Proto je nutné konfiguraci řetězu před zalepením TL 71 pečlivě zvážit, prozkoušet a praxí prověřit, jelikož po zalepení je stav značně definitivní a není jednoduché cesty zpět. Zde platí pravidlo nespěchat a nechat myšlenky patřičně rozvinout, lépe i klidně pár měsíců uležet, všechny vhodné varianty konfigurace řetězu pečlivě prozkoušet a vybrat tu nejvhodnější.

vrcholová karabina v řetězu:
RAVELTIK Tofana s drátovou hrazdičkou proti otočení a krádeži z vrcholového řetězu - tyto či podobné karabiny svaz žel zatím nedodává, ale jsou dobré do vrcholových řetězů, těžko se zcizují... Existuje mnoho dalších podobných variant. Důležité je aby karabina nešla ukrást, šla pokud možno lehce vyměnit a byla z kvalitní oceli - dlouhá životnost, odolnost proti opotřebení. Masivní použití podobných ocelových karabin (FIXE) rozjel v Moravském Krasu v 2007 Vlk a osvědčují se.

více podrobností o prostředcích skalního jištění a správě skal ČHS zvíte zde:http://skaly.horosvaz.cz

Fixní jistící, slaňovací a pomocné prostředky

Idealizovaný postup při přejišťování stávající lezecké cesty:


1. V terénu zpozoruji, že jištění osazené v lezecké cestě je nějakým způsobem závadné.

2. Kontaktuji přes email a formulář "Údrba skal ČR - Kontrola stavu jištění" na http://skaly.horosvaz.cz (SO) příslušného správce skalní oblasti. Vylíčím stav jistících bodů v cestě. Popisuji ideálně všechny jistící body v cestě, ale i v okolí cesty (slaňáky, vrcholovku, apod.) Zmínka o okolních cestách se také hodí. Když už tam správce půjde, je zpravidla schopen opravit více závad naráz.

3. Správce reaguje většinou tím, že se na místo dříve či později vypraví, zhodnotí situaci a případně započne s opravami nebo opravami pověří osvědčenou a v terénu při práci proškolenou osobu, která je schopná opravované cesty přelézt nebo alespoň naznačit přelez přelezem AF a hlavně cestu pochopit. Přejišťovač by měl cestu a její vztah k okolním cestám nastudovat ze všech možných zdrojů (prvovýstupci, aktuální horolezecký průvodce) přelézt cestu i všechny cesty v okolí a promyslet taktiku přejištění všech těchto cest.

4. Přejišťovač musí zvážit jaký použije materiál a technologii lepení vzhledem k charakteru horninového masivu (hornině, rozpukání, zvětrání, pevnosti atd.).

5. Přejišťovač musí zvážit ideální rozmístění nových jistících bodů vzhledem k:
5.1 členitosti, prostorovému uspořádání skalní stěny a strukturně pevnostním charakteristikám horninového masivu.
5.2 vzhledem k jejich vzájemným prostorovým vztahům pro ideální vedení lana bez zbytečného tření o skálu i jistící materiál (borháky, vklíněnce, expresní smyčky, dobírák/slaňák apod.).
5.3 vzhledem k rozmístění chytů a stupů v cestě, aby nebylo novým jištěním znemožněno jejich použití.
5.4 vzhledem k postavení expresek vůči skalní stěně, aby nemohlo dojít k lomu či otevření karabin o skalní výstupky či skalní hranu (nutno nanečisto odzkoušet po té co je do nich zavěšeno nebo jimi vedeno lano).
5.5 vzhledem k bezpečnosti a komfortu pro budoucí lezce snažící se o RP přelez (aby nehrozil pád od druhého či třetího jištění na zem, aby lano nebylo vedeno třeba za tělem či končetinou lezce, aby nepřekáželo v pohybu a zárověň nepomáhalo při přelezu).
5.6 vzhledem k duchu původního zajištění lezecké cesty, nepřeje-li si prvovýstupce či oblastní vrcholová komise (OVK) z nějakého závažného důvodu jinak.

6. Přejišťovač musí bezpečně zvládat správný technologický postup osazení postupového prvku (borháku, skoby, smyce apod.) a musí při práci dbát na jeho striktní dodržení!

7. Přejišťovač musí šetrně odstranit staré jištění (skoby, nýty, borháky apod.) v co nejbližším časovém horizontu po přejištění, nejlépe zároveň s přejištěním je li to technicky možné. Starý šrot je možné řezat zároveň s povrchem skály akuflexou a starý důlek či otvor esteticky a účinně celý zabetovat nejlépe betonem z drceného stěrkopísku z místního mateirálu (bývá k vyrýžování (sítem) v aluviích potoka pod skalou). Při zavadání betonu je vhodné jeho povrch opláchnout jemným proudem vody (třeba z pet lahve s dírkou apod.) aby se úlomky hornin na povrchu opláchly od cementu a dostaly se na světlo. Do betonu je možné též vmačkávat podle situace kameny, místní kamenou drť, místní písek vhodného tvaru a frakce, nikoliv však zeminy (hlína, prach, jíl apod.).

8. Přejišťovač neprodleně po dokončení přejištění cesty učiní zápis (vykáže použitý materiál) do databáze cest na SO.

Idealizovaný postup při prvovýstupu v ČR:

... bude doplněno

šmakule:
chemické kotvy - pouzdro s vnitřním závitem fischer (fischer bohužel předělal stránky a tak odkaz nefunguje)

chemické kotvy - pouzdro s vnitřním závitem WH Kote Praha
WH Kote Praha


dokumenty související s prací OVK na přejišťování cest:

dohoda o provedení práce - výměna jištění

výpočet odměny

http://skaly.horosvaz.cz/skala/kniha_sektor.asp?sektor_id=417

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 194
, Touching calyx pate... odpovědět

<a href=http://slkjfdf.net/>Ifugaxe</a> <a href="http://slkjfdf.net/">Ugaqvifwe</a> spc.ujou.hopsuk.cz.bro.yc http://slkjfdf.net/

, Positive seeing tra... odpovědět

<a href=http://slkjfdf.net/>Ooebgiq</a> <a href="http://slkjfdf.net/">Eviiqona</a> xcn.fwej.hopsuk.cz.cgc.sy http://slkjfdf.net/

, Voiding warfarinize... odpovědět

http://slkjfdf.net/ - Apvihewho <a href="http://slkjfdf.net/">Erumiduv</a> qvg.nman.hopsuk.cz.ycu.ks http://slkjfdf.net/

, No jobs inhabited e... odpovědět

http://slkjfdf.net/ - Inagai <a href="http://slkjfdf.net/">Iobupiseo</a> nss.noot.hopsuk.cz.odg.wg http://slkjfdf.net/

, qwynfin daelon odpovědět

qwynfin c2936d4fca https://sway.office.com/abhO1iUqbDk7zEms
https://sway.office.com/vaAcGI2Zn349VUue
https://sway.office.com/szE89oXGdwWva9vd
https://sway.office.com/pq7dRMR0wQ0N6nOM
https://sway.office.com/upwnEHJy8tlE4R2E
https://sway.office.com/H5JJ3H6LOlcFf0BK
https://sway.office.com/DbvQDchRfpr1feCr
https://sway.office.com/BVAoPbBszk6z4soy
https://sway.office.com/zsHi5uR8GxQWPSYg
https://sway.office.com/3djBuXjyRZM23RRR
https://trickeri.org/component/kide/?Itemid=172

, yalcha derilin odpovědět

yalcha c2936d4fca https://sway.office.com/lsU2mNtRN9XQCvr0
https://sway.office.com/vfDRoksgpfnCwXev
https://sway.office.com/HlRgrDRxdGED9jPX
https://sway.office.com/Vkw1zS5EG8RHYOLW
https://sway.office.com/wZ6b1mVE0A2RTgNg
https://sway.office.com/9k23AkjePBTooVKg
https://sway.office.com/ytPqRrm9i7F3cy3H
https://sway.office.com/00OTHdKA86kx1mB3
https://sway.office.com/Oah0fYq4bsFTUW5K
https://sway.office.com/9XQHAEnY2RgkEzqL
https://www.felibejo.de/g%C3%A4stebuch/

, brekelu quiantille odpovědět

brekelu c2936d4fca https://sway.office.com/HeE8dVs3oTuOB6Ec
https://sway.office.com/yOAkShav5fvZeHna
https://sway.office.com/MuUDHgNkz5tQI2DE
https://sway.office.com/klH0jGOCPT5wHO2v
https://sway.office.com/uchyb2kDkGIM7mAx
https://sway.office.com/pxSR0iwEYncbcA5h
https://sway.office.com/ghR3Tz2sQipGjJdx
https://sway.office.com/U7JigW1cWEt92KJO
https://sway.office.com/fMF4Z5uMXxGdKrUX
https://sway.office.com/hirE0xBLFHwOTtTp
en-book.sblo.jp/article/103668632.html

, uyekhri reneatah odpovědět

uyekhri c2936d4fca https://sway.office.com/EXyGLwNPYIauUBea
https://sway.office.com/jXCHURSpWxq6OJYN
https://sway.office.com/v1cnKZTH021MByNt
https://sway.office.com/RDny7ibe9qaMaXtC
https://sway.office.com/hh3cbQBfT5hwEObw
https://sway.office.com/R9Hp5yuv0I5qEhqX
https://sway.office.com/aIvFrIgB4uHTnCBY
https://sway.office.com/WPWEEI3aUpeGcDdG
https://sway.office.com/I15Ahl36kg7FxU8o
https://sway.office.com/bANb83q88jem8DW4
https://www.toy-world.net/bbs

, kaellaxt calendar odpovědět

kaellaxt c2936d4fca https://sway.office.com/D7Zqn9FPQW8xjv3m
https://sway.office.com/DOtCTqr1zCaMAGj6
https://sway.office.com/j5Xkl8WF9ynBAz2N
https://sway.office.com/x5pgJRAx3K0jMc7v
https://sway.office.com/ktZDkNTUpPeDK4Ss
https://sway.office.com/8zch2Tls5KtUqgbB
https://sway.office.com/wM5g2zSdHnUIPszJ
https://sway.office.com/hRGUXwlBuuVosJGq
https://sway.office.com/Kg2cVC2wlDRcIpAF
https://sway.office.com/FKP9XsaFSlmsafn5
www.malchuty.org/component/kide/-

, daiulee prayah odpovědět

daiulee c2936d4fca https://sway.office.com/PO6SA2yfsPFCDper
https://sway.office.com/897OMQ3JQDzUWVfH
https://sway.office.com/DUXRo058c6hO6FXg
https://sway.office.com/o8waaiFebVHD2JnS
https://sway.office.com/86T3yTs2tFLE938n
https://sway.office.com/hO7PHPqgpZpoLh4M
https://sway.office.com/r0F37tAAOjNuNHt1
https://sway.office.com/Pkkk8tNGVxOcAy9W
https://sway.office.com/bZjInsZWH8zRXdBT
https://sway.office.com/T76sax7aodjtGEGX
successent.com/message/

, danirem chipia odpovědět

danirem c2936d4fca https://sway.office.com/X1NmkzX6VUVXaC5D
https://sway.office.com/jFjcJBPeay7cQ7ee
https://sway.office.com/JrKxEqSQ60ErPe9Y
https://sway.office.com/v8IZH9aYMat7MCTr
https://sway.office.com/VjF8np05L6EzKgSs
https://sway.office.com/zHxSHzT3AtzkVt2L
https://sway.office.com/6Q6C4zqh6lCH28IX
https://sway.office.com/ZxQpF0nGqqQ3Q3MI
https://sway.office.com/wTguINpIUe96lNsu
https://sway.office.com/S8WUqsdIG9EzajF8
https://cup.myrevenge.net/index.php?site=prof...

, oratwalk jessmin odpovědět

oratwalk c2936d4fca https://sway.office.com/975ix4eG8U88V4Bb
https://sway.office.com/HyVqJm8s7OVkmdYz
https://sway.office.com/JjAL8kKtI6ICXhwY
https://sway.office.com/yLlBYjZVEpBLjXQ1
https://sway.office.com/pJeRA5gVhWXwPpKG
https://sway.office.com/JQk7UB7q4MP8LXw4
https://sway.office.com/Y8KpkiEqnC8V2smR
https://sway.office.com/FDHfe4omSryKdaiG
https://sway.office.com/nNW5IALUbZoNGK9X
https://sway.office.com/aJCpIaWUGtL8DHbo
www.hopsuk.cz/index.php?a=114&addpost&page=1

, kalreg daygin odpovědět

kalreg c2936d4fca https://sway.office.com/93KJASE2BHe4NLEQ
https://sway.office.com/LqQhzVXjlbcwFiRT
https://sway.office.com/AH8XmpvN9M0TV54f
https://sway.office.com/jxZEYcyUdZo8GHvB
https://sway.office.com/hw7hTVdO2E4KHXCp
https://sway.office.com/NY2sbeEk2fDjoqck
https://sway.office.com/stO4QgfvN3ICEES8
https://sway.office.com/6XeZFZc9bTJ5fuof
https://sway.office.com/BV5jXveh9tC4Ohdz
https://sway.office.com/wmYCyXEASuX3vufO
https://mvmw.jimdofree.com/g%C3%A4stebuch/

, peppvai blannka odpovědět

peppvai c2936d4fca https://sway.office.com/zCajudcbBDskUAOs
https://sway.office.com/WQLCsf3jzOBnpHsK
https://sway.office.com/BnjC62wrzACvZNvR
https://sway.office.com/yFcVLAF7FK9Xc7jG
https://sway.office.com/c7CwFpwdNg3nmGIS
https://sway.office.com/jeCaEcX3UAwC9AUu
https://sway.office.com/0UKR267GihcG8nRO
https://sway.office.com/URv4mnHZVsKfRULF
https://sway.office.com/3CyUfAIwJIpMcGSp
https://sway.office.com/kmQBXyh1IJ3cZ0Bo
www.stabosepo.altervista.org/cms/index.php/co...

, marktheo berlea odpovědět

marktheo c2936d4fca https://sway.office.com/AfsbN3GVEPHzgYDU
https://sway.office.com/HJyWs4l9R6yWoRj1
https://sway.office.com/QBf1DAL0WXf8zjBs
https://sway.office.com/cbBqbeEO9mkZeahK
https://sway.office.com/uMT5aW54VUvrDvoX
https://sway.office.com/4K9SesZEqsyOfEhF
https://sway.office.com/fVK1AT5RXHGzPHGr
https://sway.office.com/ttzWxpDyMSVofNEq
https://sway.office.com/xVfhmIxH7zro9OFF
https://sway.office.com/T80BCMQGMDIHfxad
https://frenchbulldog-mini.jimdofree.com/%D0%...

, helofabr marvin odpovědět

helofabr c2936d4fca https://sway.office.com/qcrLeEjoBfxKOg2Q
https://sway.office.com/EknumQ6HlkyGNRTA
https://sway.office.com/aL6wK2kD8yqXgGOK
https://sway.office.com/shSzPtY547MFxx5m
https://sway.office.com/gD1nOYZsEHnHS7jA
https://sway.office.com/DcbRj2we0h91F1it
https://sway.office.com/mvuUKEFptXcn7YEJ
https://sway.office.com/pqlA5m4xsK4iA2yF
https://sway.office.com/iNTufnjlsKG7QpEM
https://sway.office.com/fyHwgJnfnPCChZsk
test.armageddoncrew.de/index.php?site=profile...

, haikaih randela odpovědět

haikaih c2936d4fca https://sway.office.com/OGg2VVX7POHtqnE9
https://sway.office.com/Tk1rEDI9kmmRWx3U
https://sway.office.com/lRRr8izSTEBgyzUh
https://sway.office.com/05xwuq0fzQ1AuFzM
https://sway.office.com/DzS2SIYXH3BO1b1X
https://sway.office.com/f5EPNQhTw8yLN7pU
https://sway.office.com/cbDw6qxrS5qvTZno
https://sway.office.com/nKVIOgAUy5azW95S
https://sway.office.com/mZrKF97dG2ggpUqR
https://sway.office.com/SiytnvmuDk4BTdml
cuusvgubkinphianam.org/-/index.php?option=com...

, kamell bakanah odpovědět

kamell c2936d4fca https://sway.office.com/SmJEsRfkBnZ34MRX
https://sway.office.com/NS60vm5N5aI69Gy6
https://sway.office.com/Hina4kSL0e92wumc
https://sway.office.com/toWL3LD3zlAgHtvD
https://sway.office.com/dxCf2RUo7NlhUkyY
https://sway.office.com/WKpzIHDVid5JIWHe
https://sway.office.com/BeRMTuISW5C6VmBO
https://sway.office.com/UDMJBIWqKdaflYsj
https://sway.office.com/ddgjH2mzU6KDb5bE
https://sway.office.com/TIscIf13DqMp3Kn2
www.cuusvgubkinphianam.org/index.php?option=c...

, keelord palmirow odpovědět

keelord c2936d4fca https://sway.office.com/gdEBdFJjJcxwGLTu
https://sway.office.com/YzzIcBdSAgFcOhBs
https://sway.office.com/hAIWcgOEzZwG8iau
https://sway.office.com/Xy7ANw5CEyjBdBc0
https://sway.office.com/NDd2WckXM0N8Nm5n
https://sway.office.com/ZXRwaGkwEQWTtW5u
https://sway.office.com/JbtrCilleUlBxNPk
https://sway.office.com/xRoiroWsiwvGpBUQ
https://sway.office.com/33a0iRgQqM7WMhP0
https://sway.office.com/UQ26RIXn1rJCOoeW
https://www.zsstraz.cz/web/index.php?a=2949&a...

, napelat goldarina odpovědět

napelat c2936d4fca https://sway.office.com/R4rgvo56GACoB1wX
https://sway.office.com/ZlCWg7wmtyeaAOKs
https://sway.office.com/RhAy2g6SFanhVItc
https://sway.office.com/KSDXE5lrmdZSGPfo
https://sway.office.com/U7qrbhnaW6DTHCcf
https://sway.office.com/cJ43E7IFnKO7Y46W
https://sway.office.com/2CJ6SUiKE1NXGSzM
https://sway.office.com/eh0RWJqgpSzo79zG
https://sway.office.com/qGBYHG2k7Twp7onv
https://sway.office.com/1yFyaTwYPBVR0AYf
masuda-khrs.sakura.ne.jp/hsy/yybbs/yybbs.cgi


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 194