< návrat zpět

Nábor nováčků

Pokud máš chuť stát se členem našeho oddílu a myslíš to s lezením opravdu vážně, můžeš to zkusit. Pro začátek bude dobré napsat někomu z instruktorů, předsedovi nebo někomu z Jádra oddílu. Stáhnout si zde přihlášku do HOPSUKu a také přihlášku do ČHS, vyplnit a předat je nějak předsedovi oddílu. Společně s nimi zaplatit členské příspěvky ČHS a HOPSUK v odpovídající výši pro příslušný rok. Příspěvky se nadále platí každý rok. Pro rok 2019 to bylo pro nováčka 400 Kč členství ČHS a 100 Kč členství HOPSUK (tj. celkem 500 Kč). K základním povinnostem čekatelů (nováčků) patří účast na dvou jarních metodických školeních (výcvikových akcích) HOPSUKu a odpracování 10 hodin brigád na skalách Kolínska. Projdeš základním výcvikem pod vedením instruktora ČHS a budeš vybaven základními informacemi. Posléze můžeš složit Nováčkovskou zkoušku. Zkouška se odehrává zpravidla koncem léta či na podzim, probíhá za účasti instruktora ČHS na skalách, mívá přátelskou atmosféru a klidný průběh. Po jejím složení Ti bude vydána průkazka ČHS a HOPSUKu (tzv. ČHSka) a konečně se stáváš novým právoplatným členem oddílu - získáváš tak nárok na vydání ČHSky HOPSUKu i na další roky a nárok požívat všech výhod poskytovaných členům oddílu.

Příspěvky ČHS a HOPSUKu pro rok 2016

Přihláška do Hopsuku a ČHS

Info pro nováčky:

Kdy kontaktovat oddíl?

Ideální je kontaktovat někoho z Jádra koncem kalendářního roku, nejpozději v lednu. Tím pádem získáte hned ČHSku, můžete zvládnout první jarní brigádu, povede se Vám stihnout obě jarní metodická školení, soustředění HOPSUKu na pískovcových skalách, odpracovat si včas brigády a koncem léta či začátkem podzimu složit Nováčkovskou zkoušku. Určitě je ale možné kontaktovat Jádro během roku kdykoliv. V současné době (1/2011) to dokonce vypadá, že pro nedostatek nováčků v posledních letech bude výuka nováčků opět vedena individuální formou a ne formou metodických dnů, jak tomu bylo doposud. Neváhejte tedy a kontaktujete někoho z Jádra oddílu pro domluvení schůzky.

Kde na Kolínsku trénovat?
To je vážně problém, není zde žádná veřejná vnitřní umělá lezecká stěna. Ovšem v Kolíně je od 2015 Stěna pod Novým mostem. O stěnách v okolí Kolína se dočtete více v rozcestníku Info.

Chystají se pro Vás tyto akce:

1. Celoodílová brigáda Doubravčany (skála U ústavu) termín: pátek xx.xx. 2019 od 13.00 hod i za tmy = možnost odpracovat si minimálně 6 hodin společně s ostatními. Nováčkům vřele doporučujeme účast.

2. Metodické školení - první den, nejen pro nováčky na Pašince se Střihounem, Steebem nebo Běhym termín: 3/4 2013 (termín bude upřesněn, možnost individuálního školení)

3. Metodického školení - druhý den, nejen pro nováčky na Pašince se Steebem, Střihounem nebo Běhym termín: den po prvním školení 3/4 2013

4. Horolezecké klání na Pašince termín: sobota 6/2013 - akce samozřejmě není pořádána primárně pro nováčky, ale jejich účast je vřele vítána.

5. Třídenní soustředění HOPSUKu na Prachově nebo jiných pískovcových skalách Severních Čech, zde půjde především o lezení, zvládnutí pískařských technik jištění, ale i o tmelení kolektivu a jiné :-). termín: nejspíše srpen 2013 - termín závisí na aktuálním počasí

6. Nováčkovská zkouška s instruktorem ČHS - normální půl den lezení ve skalách (výběr místa je na nováčcích), kde se koukneme na to, co jste si zapamatovali ze školení. Termín: cca konec léta 2012, nejpozději však do 12.12.2013!

7. Pro nováčky povinná brigáda na Pašince termín: říjen 2013 = další možnost odpracovat si alespoň 6 hodin ve společnosti ostatních oddílovců.

8. Jednodenní či dvoudenní lezení na skalách, kde bude opět možno složit nováčkovskou zkoušku (přítomen bude instruktor ČHS), termín bude stanoven až na vyžádání nováčky (konec léta/podzim/zima).

9. Seriál podzimních i případně zimních brigád - dle aktuální situace a potřeb se mohou strhnout mnohé brigády na různých skalách Kolínska v průběhu října, listopadu... O všech akcích HOPSUKu se dočtete podrobněji včas v Info.

Video ČT24 ze školení nováčků oddílu 2009

Příspěvky ČHS a HOPSUKu pro rok 2013

Komerční nebo oddílová horoškola?

Co tak asi umět k Nováčkovské zkoušce? Dobré je mít široký rozhled a nic příliš neošulit. Nováček by měl zvládat především tyto základní dovednosti, být schopný vést výstup (lézt na prvním konci lana - tzv. tahat), být pro věc správně zapálený a mít potenciál dále se rozvíjet.

- doporučený výcvik nováčků ČHS

- studijní materiály Metodické komise ČHS

- studijní materiály Lékařské komise ČHS k první pomoci apod.

Hodí se také pojištění při lezbě v zahraničí, nejlepší variantou je asi pořídit si s ČHSkou současně Alpenverein, v němž je toto pojištění zahrnuto.

Nováčkům doporučuji ke studiu metodiky stránky HO Sakal a MK ČHS nebo je tu třeba horolezeckaabeceda.cz
Na těchto stránkách zvíte mnohé, co po vás budeme chtít u nováčkovské zkoušky.

Učit se, učit se, učit se! Pád na zem při nejmenším dost bolí...